Nhận mã giảm giá Samsung Online

Nhập thông tin để nhận ngay các cập nhật và tin tức mới nhất từ sự kiện

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

Thông tin quý khách nhập chưa chính xác, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)
Thông tin quý khách nhập chưa chính xác, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)
Thông tin quý khách nhập chưa chính xác, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)
Thông tin quý khách nhập chưa chính xác, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)

Email không hợp lệ hoặc không tồn tại.
Số điện thoại không hợp lệ hoặc không tồn tại.
GenID không hợp lệ hoặc không tồn tại.
GenID hoặc Số điện thoại không hợp lệ hoặc không tồn tại.
Thông tin quý khách nhập chưa chính xác, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)
Bạn đã đăng ký quá 1 lần, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1800 588 889 (- Nhánh 6)